Masz pytania?
tel. (32) 209-80-39
e-mail: oracle@polsoft.pl

Witamy na platformie internetowej B2B Oracle® prowadzonej przez Polsoft Engineering Sp. z o.o.

Za pomocą platformy możesz dobrać odpowiednie licencje Oracle® DataBase oraz złożyć zamówienie lub zapytanie ofertowe.
Więcej na temat sprzętu i oprogramowania
Cennik z dnia: 2023-07-11 (sugerowane ceny producenta - aby uzyskać ceny specjalne zachęcamy do wysłania zapytania na oracle@polsoft.pl)

- ilość licencji dla
Koszt licencji terminowej dla
licencje:
- licencja bezterminowa (wieczysta)
licencje:
- licencja na 1 rok (20% ceny licencji wieczystej)
Czy jesteś zainteresowany wsparciem technicznym i aktualizacjami?
0 zł
Opcje
Liczba lic.
Koszt lic.
Koszt wsp.
Suma
Enterprise Edition Options
Database Enterprise Management
Wybrane razem:
0
0
0


Produkt
Rodzaj lic.
Ilość
Termin
Cena lic./szt.
Cena sup./szt.
Razem netto
Razem brutto

Dane do licencji
Nazwa firmy
NIP
Kod pocztowy
Miejscowość
Adres
Dane do faktury
Dane do faktury
j.w. inne
Nazwa firmy
NIP
Kod pocztowy
Miejscowość
Adres
Osoba kontaktowa
Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Dodatkowe uwagi
Uwagi
Wiem że:
Polsoft Engineering Sp. z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO – iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsoft Engineering Sp. z o.o., z siedzibą 40-384 Katowice ul. Ks. Bpa Bednorza 19,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przez Panią/Pana korespondencji za pomocą formularza na stronie WWW, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którymi są: załatwienie sprawy z którą zwraca się osoba, a także utrzymanie kontaktu z każdym zainteresowanym, jako potencjalnym klientem,
• celem przetwarzania jest załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej przez Panią/Pana, a także udzielenie Pani/Panu odpowiedzi,
• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
• okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent,
• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
*pole jest obowiązkowe