Masz pytania?
tel. (32) 209-80-39
e-mail: oracle@polsoft.pl

Licencjonowanie w oparciu o procesor (Processor License)

Mateusz Kubica 2016-03-03
Oracle - Licencja na procesor - Processor License

Licencjonowanie w oparciu o liczbę procesorów pozwala na dostęp użytkownikom wewnętrznym licencjobiorcy (w tym przedstawicielom i kontrahentom) oraz użytkownikom licencjobiorcy będącymi stronami trzecimi.


Ten sposób najczęściej jest wybierany w środowiskach w których trudno jest zidentyfikować lub policzyć wszystkich użytkowników, np. w przypadku aplikacji internetowych. Stosuje się go również w przypadku gdy licencjonowanie w oparciu o użytkowników (Named User Plus licenses) byłoby droższe od tego rozwiązania. Wszystkie procesory na których programy Oracle® są zainstalowane i są uruchomione wymagają licencji.


Liczbę wymaganych licencji można ustalić poprzez pomnożenie sumy liczby rdzeni procesora przez współczynnik rdzenia procesora określony w tabeli Oracle Processor Core Factor znajdującej się pod adresem: http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/license-service-agreement/index.html


Przed pomnożeniem przez współczynnik rdzenia procesora należy zsumować wszystkie rdzenie w procesorach wielordzeniowych dla każdego licencjonowanego programu, a wszystkie liczby będące ułamkami należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej. W przypadku licencjonowania programów Oracle Standard Edition One, Standard Edition 2 lub Standard Edition, jako procesor liczony jest równoważnik zajętego gniazda, jednak w przypadku modułów wieloukładowych każdy układ w module wieloukładowym jest liczony jako jedno zajęte gniazdo.


Przykłady


1. Serwer z układem wielordzeniowym o współczynniku rdzenia procesora Oracle (Oracle Processor Core Factor) 0,25, w którym zainstalowano i/lub uruchomiono program (inny niż program Standard Edition One lub Standard Edition) używający 6 rdzeni, wymagał będzie dwóch licencji typu Processor (6 razy współczynnik licencjonowania rdzenia procesora 0,25 = 1,5 co daje 2 po zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej).


2. Serwer wielordzeniowy będący platformą sprzętową nieuwzględnioną w tabeli Oracle Processor Core Factor, w którym zainstalowano i/lub uruchomiono program na 10 rdzeniach będzie wymagał 10 licencji typu Processor (10 razy współczynnik licencjonowania rdzeni procesorów 1,0 (stosowany w przypadku wszystkich pozostałych układów wielordzeniowych ("All other multicore chips") = 10).