Masz pytania?
tel. (32) 209-80-39
e-mail: oracle@polsoft.pl

Licencja na użytkownika (Named User Plus Licensing)

Mateusz Kubica 2016-03-31
Oracle - Licencja na użytkownika - Named User Plus Licensing

Named User Plus jest metodą licencjonowania baz danych Oracle dla każdego, szeroko rozumianego użytkownika aplikacji. Oznacza to także, że wszystkie urządzenia nie obsługiwane przez człowieka, a mające dostęp do programów na serwerze, będą wymagały licencjonowania Named User Plus.


Należy pamiętać, że licencje trzeba wykupić dla wszystkich użytkowników, którzy mają mieć dostęp do aplikacji zainstalowanych na jednym lub kilku serwerach, bez względu na fakt, czy taki użytkownik korzysta aktywnie z programów w dowolnym czasie.


Pamiętajmy, że określone w tabeli wartości minimalne wymaganej liczby licencji NUP oraz użytkowników rzeczywistych muszą być zachowane, a odpowiedzialność za to ponosi Licencjonobiorca. Oracle Database Standard Edition 2 wymaga minimum 10 licencji NUP na serwer. Enterprise Edition wymaga natomiast 25 licencji NUP na procesor lub łączną liczbę rzeczywistych użytkowników, w zależności od tego która wartość jest większa.


Przykład


Klient, który chce zakupić licencje dla Database Enterprise Edition na 4-socketowym serwerze potrzebuje minimum 4 procesory * 25 Named User Plus = 100 licencji NUP.


Pamiętajmy, że w przypadku licencji NUP wszyscy użytkownicy mający dostęp do bazy danych Oracle, zarówno ludzie, jak i maszyny/urządzenia wymagają licencji dostępowych NUP. Np.:


1. Jeśli urządzenia takie jak czujniki mają dostęp do bazy danych Oracle, wtedy wszystkie takie urządzenia wymagają licencji,


2. Jeśli urządzenia sterujące przez ludzi takie jak czytniki kodów kreskowych mają dostęp do bazy danych Oracle, wtedy wszyscy użytkownicy którzy obsługują takie urządzenia wymagają licencji dostępowych,


3. Jeśli urządzenia nie sterowane przez ludzi, oraz urządzenia sterowane przez ludzi są podłączone do bazy danych Oracle i są wzajemnie wykluczające się, wtedy wszystkie urządzenia i ludzie sterujący urządzeniami wymagają licencji.